Accepterede brugsbetingelser

En opdateret version af vores tjenestevilkår træder i kraft den 25. maj 2018. Du kan læse de opdaterede tjenestevilkår her.

Velkommen til LightPDF. Når du fortsætter med at anvende adgangen til denne hjemmeside eller markerer “Jeg har læst og accepteret vilkårene” på betalingssiden, accepterer du at overholde og være bundet af følgende vilkår og betingelser. LightPDF forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre disse vilkår og betingelser og de produkter, tjenester, priser og programmer, der er nævnt på vores websted, samt anvendelse af alle retsmidler ved enhver overtrædelse af disse vilkår.

Priser

OCR VIP-Service

Du accepterer, at du skal betale for OCR-medlemskabstjenesten. Abonnement: 1) Betalingen for OCR-tjenesten er knyttet til antallet af sider. Når du har registreret kontoen, kan du købe det antal sider, der passer til dit behov. Efter købet kan du gå til “OCR Member Center” for at kontrollere antallet af sider, som bliver tilføjet til den konto, du brugte til købet. 2) Brugte sider: Antallet af brugte sider beregnes ud fra antallet af output-sider frem for sidetallet for den oprindelige fil. 3) Maksimal filstørrelse ved OCR VIP-tjeneste: 30 MB. 4) Du får ikke gennemført OCR-genkendelsesbehandlingen, hvis antallet af sider, der er tilbage, er lavere end det antal sider, du vil behandle. I så fald skal du først købe siderne og derefter anvende OCR VIP-tjenesten. 5) Gyldighedsperiode: Der er ingen tidsbegrænsning for brugen af de sider, du køber. 6) Returret: Husk, at LightPDF giver 7 dages-pengene-tilbage-garanti. Hvis du aldrig bruger den OCR VIP-tjeneste, du køber, bliver din rimelige anmodning om refusion af betalingen godkendt inden for 7 dage efter købet. Vi kan muligvis ikke refundere betalingen for købet efter de 7 dage. Venligst dokumenter købet, så refunderer vi betalingen for købet. Hvis du har brugt OCR VIP-tjenesten, uanset hvor mange sider du har brugt, refunderer vi ikke betalingen.

LightPDF VIP-Service

Du accepterer, at du betaler for et LightPDF VIP-medlemskab. Abonnementstilstand: 1) LightPDF VIP har følgende betalingsmuligheder: månedlig, kvartalsvis, årlig og livstid. Når du har registreret kontoen, kan du købe LightPDF VIP-Service, der passer til dine behov. Efter købet kan du gå til “LightPDF VIP” for at tjekke kontooplysninger. 2) Returpolitik: Husk, at LightPDF har 7 dages pengene-tilbage-garanti. Venligst fremsend købsbevis, og vi udbetaler refusionen på det rette grundlag inden for 7 dage efter købet. Vi kan muligvis ikke refundere betalinger, hvis der er gået mere end 7 dage.

I tilfælde af misforståelser skal vi hermed understrege, at brugere kan registrere en LightPDF-konto gratis og nyde de medfølgende tjenester. Registrerede kunder kan anvende de gratis tjenester, vi leverer, men betalingstjenesterne, der omfatter, men ikke er begrænset til OCR VIP-Service og LightPDF VIP-service, kan kun anvendes efter køb. Hvis du køber en bestemt form for betalt tjeneste, kan du kun anvende denne tjeneste – og du har ikke adgang til andre betalte tjenester eller alle betalte tjenester.

LightPDF har ret til at ændre abonnementstilstanden, standard, metoder og priser og opkræve betaling for gratis tjenester i fremtiden.

Ophavsret

Rettighederne til dette websted og dets materialer (herunder, men ikke begrænset til, tekster, grafik, logoer, lyde og software) tilhører LightPDF. Alle rettigheder forbeholdes.

Ingen del af denne fremstilling må gengives, distribueres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, herunder fotokopiering, optagelse eller andre elektroniske eller mekaniske metoder uden forudgående skriftlig tilladelse fra LightPDF undtagen følgende situationer:

1. Du må udskrive eller downloade uddrag til en lokal harddisk til din personlige og ikke-kommercielle brug.

2. Du må kopiere indholdet til individuelle tredjeparter til eget brug, men kun hvis du oplyser om webstedet som materialets kilde.

Skadesløsholdelse

Du forpligter dig til at skadesløsholde LightPDF fra og imod ethvert ansvar, omkostninger, krav, sagsanlæg, skader og omkostninger (herunder rimelige advokatsalærer) som følger af eller på nogen måde er relateret til dit brud på nogen af bestemmelserne i disse vilkår.

Ansvarsfraskrivelse

Selvom alle forholdsregler er truffet på forhånd for at verificere rigtigheden af de oplysninger, der er indeholdt heri, afgiver hverken vi eller nogen tredjepart nogen garanti eller garanterer nøjagtigheden, aktualiteten, ydeevnen, fuldstændigheden eller egnetheden af oplysningerne, materialerne og software fundet eller udbudt på dette websted til noget bestemt formål. Du anerkender, at sådanne oplysninger og materialer kan indeholde unøjagtigheder eller fejl, og vi udelukker udtrykkeligt ansvar for nogen af sådanne unøjagtigheder eller fejl i den udstrækning, som loven tillader det.

Du må bruge oplysninger, materialer eller software på dette websted, som udelukkende er for egen risiko. Det er dit eget ansvar at sikre, at alle produkter, tjenester eller informationer, der er tilgængelige via dette websted, opfylder dine specifikke krav.

Noget af indholdet på vores websted stammer fra internettet, og det præsenteres udelukkende. Alle rettigheder forbeholdes af forfatterne. Hvis dette indhold krænker nogen af dine rettigheder, så vær venlig at underrette os skriftligt, så vi kan agere på baggrund heraf af. Vi sletter dine dokumenter uden unødig forsinkelse.

Links til andre websteder

Vores tjeneste kan indeholde links til tredjeparters websteder eller tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af LightPDF.

Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for indholdet, privatlivspolitikken eller praksis på tredjeparters websteder eller tjenester. Derfor er du selv fuldt ud ansvarlig for dig selv, når du browser tredjepartswebstederne og for risici forbundet hermed.

Vi anbefaler kraftigt, at du læser vilkårene og betingelserne og privatlivspolitkker for tredjeparts websteder eller tjenester, som du besøger.

Download software

LightPDF gør visse softwareprodukter tilgængelige via LightPDF-webstedet. Selv om det star dig frit for at downloade software, der præsenteres der, har du ikke lov til at gengive eller videregive det. Brugerlicensen til softwaren er underlagt lovgivningen i Kina og lovgivningen i dit land.

Varemærker

“LightPDF” er et registreret varemærke tilhørende LightPDF, hjemmehørende i Shenzhen, Kina. Det er strengt forbudt at anvende LightPDF-varemærket på noget produkt eller til nogen tjeneste, der ikke tilhører LightPDF, medmindre det bruges med vores forudgående skriftlige tilladelse. Ellers vil vi gøre gældende, at der er tale om en krænkelse af vores varemærke og urimelig konkurrence i strid med lovgivningen.

Feedback

Vi værdsætter altid at høre fra vores brugere, hvis de har spørgsmål, forventninger eller kommentarer, og vi er altid interesserede i at høre dine forslag, som kan forbedre os og gøre vores software bedre. Hvis du vælger at sende kommentarer, ideer eller feedback, accepterer du, at vi frit kan bruge dem uden nogen begrænsning eller kompensation til dig.