Επισκόπηση δυνατοτήτων αυτής της Διεπαφής Προγραμματισμού Εργασιών (API)

Η LightPDF API για μετατροπή PDF σε Excel επιτρέπει στους χρήστες να μετατρέψουν εύκολα ένα αρχείο PDF σε Excel. Ο κώδικας είναι ενσωματωμένος στην ιστοσελίδα σας και οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από αυτή την εξαιρετική υπηρεσία όταν μετατρέπουν τα αρχεία τους.

Πλεονεκτήματα αυτής της API:

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν.
  • Οι ευκολονόητες οδηγίες επιτρέπουν σε κάθε χρήστη, ακόμα και σε αυτούς που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τους υπολογιστές, να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη Διεπαφή Προγραμματισμού Εργασιών (ΑΡΙ).
  • Η μορφή του αρχείου Excel θα παραμείνει ίδια, όπως ήταν αρχικά στο αρχείο PDF.
  • Παροχή τεχνικής υποστήριξης για την υπηρεσία API.

Η συγκεκριμένη Διεπαφή Προγραμματισμού Εργασιών (API) προς το παρόν υποστηρίζει την επεξεργασία αρχείων μεγέθους μικρότερου των 5 MB. Εάν χρειάζεστε API για επεξεργασία αρχείων άνω των 5 MB, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορά υπηρεσιών API.

The API supports js, if you need code or interface called, please refer to API document for details.

Κατάλληλη χρήση της LightPDF API

1. To use LightPDF API, first you need to add a backlink pointing to LightPDF from the homepage of the website. (You can add it to your footer or header area, and the backlink should be dofollow.)

2. After adding the backlink and updating your website, you can copy your website link and paste it under "Embed API to" on this page.

3. Click the "Validate" button and then you can get the code and embed into your website.