Αποδεκτοί Όροι Χρήσης

Μια ενημερωμένη έκδοση των Όρων Χρήσης τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Μπορείτε να διαβάσετε τους ενημερωμένους Όρους Χρήσης εδώ.

Καλώς ήρθατε στην LightPDF. Με την είσοδο στην παρούσα ιστοσελίδα, ή επιλέγοντας το “Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους” που βρίσκεται στη σελίδα πληρωμών, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Η LightPDF επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και τα προϊόντα, υπηρεσίες, τιμές και προγράμματα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή, όπως επίσης να προσφύγει σε όλα τα ένδικα μέσα κατά νόμο και κατ’ ευθυδικία για οποιαδήποτε παραβίαση σε αυτούς τους όρους και στα

Τιμολόγηση

Υπηρεσία OCR VIP

Εσείς συμφωνείτε ότι θα πληρώσετε τη συνδρομή για την υπηρεσία OCR (Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων). Τρόπος λειτουργίας συνδρομής: Η υπηρεσία OCR χρεώνεται βάσει του αριθμού των σελίδων. Μόλις καταβάλετε το αντίτιμο, μπορείτε να αγοράσετε τον αντίστοιχο αριθμό σελίδων, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μετά την αγορά, μπορείτε να μεταβείτε στο “Κέντρο Μελών OCR” για να ελέγξετε τον αριθμό των σελίδων που θα προστεθούν στον λογαριασμό, τον οποίο χρησιμοποιήσατε προκειμένου να πραγματοποιήσετε την αγορά. 2) Σελίδες που χρησιμοποιήθηκαν: Ο αριθμός των σελίδων που χρησιμοποιήθηκαν υπολογίζεται βάσει του αριθμού των σελίδων εξόδου και όχι βάσει του αριθμού των σελίδων του πρωτότυπου αρχείου. 3) Δεν θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε την Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR) εάν ο αριθμός των σελίδων είναι μικρότερος από αυτές που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε. Στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστεί πρώτα να αγοράσετε τον αντίστοιχο αριθμό σελίδων και έπειτα να επωφεληθείτε από την υπηρεσία OCR VIP. 4) Περίοδος ισχύος: Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός όσον αφορά την χρήση των σελίδων που έχετε αγοράσει. 5) Πολιτική επιστροφής χρημάτων: Να έχετε υπόψη σας ότι το LightPDF προσφέρει 7ήμερη Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων. Εάν δεν χρησιμοποιήσατε ποτέ την υπηρεσία OCR VIP που αγοράσατε, η επιστροφή των χρημάτων θα εγκριθεί για τους κατάλληλους λόγους και μόνο εντός 7 ημερών μετά την αγορά. Ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εγκρίνουμε την επιστροφή χρημάτων μετά την πάροδο των 7 ημερών. Παρακαλώ να έχετε στη διάθεσή σας την απόδειξη αγοράς και εμείς θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία OCR VIP, ανεξάρτητα από τον αριθμό των σελίδων, εμείς δεν θα προχωρήσουμε σε επιστροφή των χρημάτων σας.

Υπηρεσία LightPDF VIP

Εσείς συμφωνείτε ότι θα πληρώσετε τη συνδρομή για την υπηρεσία LightPDF VIP. Τρόπος εγγραφής: 1) Το LightPDF VIP διαθέτει τις εξής επιλογές πληρωμής: μηνιαία, τριμηνιαία, ετήσια και εφ’όρου ζωής. Μόλις καταχωρηθεί ο λογαριασμός σας, μπορείτε να αγοράσετε την Υπηρεσία LightPDF VIP που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Μετά την αγορά, μπορείτε να μεταβείτε στο “LightPDF VIP”προκειμένου να ελέγξετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας. 2) Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων: Υπενθυμίζεται ότι για το LightPDF παρέχεται 7ήμερη Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων. Παρακαλώ στείλτε μας την απόδειξη αγοράς και εμείς θα εγκρίνουμε την επιστροφή των χρημάτων σας για εύλογη αιτία εντός 7 ημερών από την αγορά. Ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εγκρίνουμε επιστροφή χρημάτων μετά την πάροδο των 7 ημερών.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης, με το παρόν διευκρινίζουμε ότι οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ένα λογαριασμό LightPDF δωρεάν και να επωφεληθούν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Οι εγγεγραμμένοι πελάτες μας έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις δωρεάν υπηρεσίες που προσφέρουμε. Ωστόσο, οι επί πληρωμή υπηρεσίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η υπηρεσία VIP OCR και η υπηρεσία LightPDF VIP, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο κατόπιν αγοράς. Επιπλέον, εάν αγοράσετε έναν συγκεκριμένο τύπο υπηρεσίας επί πληρωμή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο την εν λόγω υπηρεσία και όχι κάποια άλλη υπηρεσία επί πληρωμή, ούτε γενικά όλες τις υπηρεσίες επί πληρωμή.

Το LightPDF έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της συνδρομής, τα κριτήρια, τις μεθόδους, τις τιμές, καθώς και να επιβάλλει χρεώσεις για την δωρεάν υπηρεσία στο μέλλον.

Πνευματικά Δικαιώματα

Η παρούσα ιστοσελίδα και τα υλικά της (όπου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κείμενα, γραφικά, λογότυπα, ήχοι και λογισμικό) είναι κατοχυρωμένα βάσει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της LightPDF. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Κανένα μέρος της παρούσας δημοσίευσης δεν μπορεί να αναπαραχθεί, διανεμηθεί ή μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή με άλλες ηλεκτρονικές ή μηχανικές μεθόδους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της LightPDF με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτύπωση ή λήψη αποσπασμάτων σε ένα τοπικό σκληρό δίσκο μόνο για προσωπική και μη-κερδοσκοπική χρήση.

2. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αντιγραφή του περιεχομένου σε ιδιώτες τρίτους για προσωπική τους χρήση, αλλά μόνο εάν γνωστοποιήσετε στην ιστοσελίδα την πηγή του υλικού.

Αποζημίωση

Εσείς, δια του παρόντος, απαλλάσσετε στο μέγιστο δυνατό βαθμό την LightPDF από και ενάντια σε όλες τις ευθύνες, δαπάνες, απαιτήσεις, ένδικα μέσα, ζημίες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετικά με την από μέρους σας παραβίαση κάποιων από τις διατάξεις αυτών των Όρων.

Αποποίηση Ευθυνών

Παρόλο που έχουν ληφθεί προκαταβολικά όλες οι προφυλάξεις προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν, ούτε εμείς ούτε οποιοσδήποτε τρίτος παρέχουμε οποιαδήποτε εγγύηση ή διασφάλιση για την ακρίβεια, τον επίκαιρο χαρακτήρα, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών, των υλικών ή του λογισμικού που βρίσκεται ή προσφέρεται στην παρούσα ιστοσελίδα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Εσείς αναγνωρίζετε ότι οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες και υλικά ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη και εμείς αποποιούμαστε ρητά κάθε ευθύνη για οποιεσδήποτε παρόμοιες ανακρίβειες ή λάθη στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, υλικά ή λογισμικό που υπάρχει στην παρούσα ιστοσελίδα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Αποτελεί δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

Μέρος του περιεχομένου που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας προέρχεται από το Διαδίκτυο και παρουσιάζεται αποκλειστικά για λόγους οπτικής παρουσίασης. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα από τους συγγραφείς. Σε περίπτωση που το εν λόγω περιεχόμενο παραβιάζει οποιαδήποτε από τα δικαιώματα σας, παρακαλώ ειδοποιήστε μας γραπτώς εξ ονόματός σας. Εμείς θα διαγράψουμε τα έγγραφά σας χωρίς δισταγμό ή καθυστέρηση.

Σύνδεσμοι σε Άλλες Ιστοσελίδες

Η Υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων ή υπηρεσίες που δεν αποτελούν ιδιοκτησία ή δεν ελέγχονται από την LightPDF.

Δεν έχουμε κανένα έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές από οποιεσδήποτε ιστοσελίδες ή υπηρεσίες τρίτων. Συνεπώς, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον εαυτό σας κατά τη διάρκεια της περιήγησης σε ιστοσελίδες τρίτων για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε κινδύνων.

Συνιστούμε ιδιαίτερα να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου από οποιεσδήποτε ιστοσελίδες ή υπηρεσίες τρίτων που επισκέπτεστε.

Λήψη Λογισμικού

Η LightPDF διαθέτει συγκεκριμένα προϊόντα λογισμικού μέσω της ιστοσελίδας LightPDF. Παρόλο που μπορείτε ελεύθερα να πραγματοποιήσετε λήψη οποιουδήποτε λογισμικού παρουσιάζεται εδώ, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή επαναδιανομή του. Η άδεια χρήσης του λογισμικού διέπεται από τη νομοθεσία της Κίνας και τους νόμους της χώρας σας.

Εμπορικά Σήματα

“LightPDF” είναι το κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της LightPDF η οποία δραστηριοποιείται στη Shenzhen της Κίνας. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του εμπορικού σήματος της LightPDF σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν ανήκει στην LightPDF, εκτός εάν πριν τη χρήση υπάρχει έγγραφη άδεια. Σε διαφορετική περίπτωση, εμείς θα στοιχειοθετήσουμε παραβίαση του εμπορικού σήματος και αθέμιτο ανταγωνισμό, κατά παράβαση των νόμων.

Σχόλια

Εμείς εκτιμούμε πάντοτε τα σχόλια που λαμβάνουμε από τους χρήστες μας, είτε αυτοί διαθέτουν τυχόν απορίες, προσδοκίες, παρατηρήσεις και ενδιαφερόμαστε σε κάθε περίπτωση να ακούσουμε προτάσεις τους, οι οποίες μας βοηθούν να κάνουμε το λογισμικό μας ακόμα καλύτερο. Αν επιλέξετε να υποβάλετε κάποια παρατήρηση, ιδέα ή σχόλιο, εσείς συμφωνείτε ότι είμαστε ελεύθεροι να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ή αποζημίωση προς εσάς.