Ειδικές τιμές για μαθητές και εκπαιδευτικούς

ΜαθητήςΕκπαιδευτικός

Έως και 60% ΕΚΠΤΩΣΗ

Εάν είστε μαθητής ή εκπαιδευτικός και ενδιαφέρεστε να αγοράσετε το πρόγραμμά μας, παρακαλώ υποβάλετε το αίτημά σας μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη σχέση σας με το σχολείο. Θα επωφεληθείτε από τις ειδικές τιμές για χρήση σε εκπαιδευτικούς σκοπούς.

*Αποδεικτικό εγγραφής με το όνομά σας (Όριο 1MB) Αποδεκτοί τύποι αρχείων: PDF, PNG, JPG, BMP, TIFF, GIF
Επιλογή Αρχείου
Feedback
Back to top