Zaakceptowane warunki korzystania

Zaktualizowana wersja naszych Warunków korzystania z usługi wchodzi w życie 25 maja 2018 roku. Tutaj możesz przeczytać zaktualizowane Warunki korzystania z usługi.

Witamy w LightPDF. Uzyskując dostęp do tej strony lub zaznaczając “Przeczytałem i akceptuję Regulamin” pod stroną płatności, zgadzasz się przestrzegać poniższe warunki. LightPDF zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków, produktów, usług, cen i programów wspomnianych na swojej stronie w dowolnym czasie, a także do dochodzenia wszelkich środków prawnych i kapitałowych w przypadku naruszenia tych warunków i.

Cennik

Usługa OCR VIP

Zgadzasz się na płatność za członkowską usługę OCR. Tryb subskrypcji: 1) Usługa OCR jest naliczana według ilości stron. Po zarejestrowaniu konta należy kupić liczbę potrzebnych stron. Liczbę dostępnych stron można sprawdzić w “Centrum użytkowników OCR”, które zostaną dodane po zakupie. 2) Wykorzystanie stron: Liczba wykorzystanych stron jest obliczana na podstawie liczby stron wyjściowych, nie liczby stron oryginalnego pliku. 3) Maksymalny rozmiar pliku dla usługi OCR VIP: 30 MB. 4) Jeśli ilość pozostałych stron jest mniejsza od liczby, którą chcesz przetworzyć, należy najpierw zakupić liczbę brakujących stron, aby móc je przetworzyć i korzystać z usługi OCR VIP. 5) Okres ważności: nie ma ograniczeń czasowych dotyczących korzystania z zakupionych stron. 6) Polityka zwrotów: Proszę mieć na uwadze, że LightPDF zapewnia 7 dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Jeśli nigdy nie skorzystasz z zakupionej usługi OCR VIP, zwroty środków zostaną przyznane z uzasadnionymi przyczynami w ciągu 7 dni od daty zakupu. Możemy nie być w stanie przyznać zwrotu pieniędzy po upływie 7 dni. By otrzymać zwrot pieniędzy, należy przedstawić dowód zakupu. Skorzystanie z usługi OCR VIP, bez względu na liczbę wykorzystanych stron oznacza utratę prawa do zwrotu pieniędzy.

Usługa LightPDF VIP

Zgadzasz się na zapłatę za członkostwo LightPDF VIP. Tryb subskrypcji: 1) LightPDF VIP można opłacać co miesiąc, kwartał, rok lub wykupić subskrypcję dożywotnią. Aby zakupić dowolną usługę VIP LightPDF, należy założyć konto. Aby sprawdzić informacje o swoim koncie należy przejść do “LightPDF VIP”,. 2) Polityka zwrotu: LightPDF zapewnia 7 dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Aby otrzymać zwrot pieniędzy z określonych przyczyn, w ciągu 7 dni od zakupu należy podać dowód zakupu. Po upływie 7 dni możemy nie być w stanie udzielić zwrotu pieniędzy.

W przypadku nieporozumień niniejszym informujemy, że użytkownicy mogą zarejestrować konto LightPDF bezpłatnie i korzystać z odpowiednich usług. Zarejestrowani klienci mogą korzystać z bezpłatnych usług, które świadczymy, jednak płatne usługi, które obejmują między innymi usługę OCR VIP i usługę LightPDF VIP są dostępne tylko po zakupie. Ponadto, kupując pewien rodzaj płatnej usługi, uzyskujesz dostęp do tej usługi, nie do innych płatnych usług lub wszystkich płatnych usług.

LightPDF ma prawo do zmiany trybu subskrypcji, standardu, metod i cen oraz w przyszłości pobierania opłat za bezpłatne usługi.

Prawa autorskie

Ta strona internetowa i jej materiały (w tym między innymi teksty, grafika, logo, dźwięki i oprogramowanie) są materiałem autorskim firmy LightPDF. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna część tej publikacji nie może być powielana, rozpowszechniana ani przekazywana w żadnej formie ani żadnymi środkami, w tym kopiowanie zdjęć, nagrywanie lub inne metody elektroniczne lub mechaniczne, bez uprzedniej pisemnej zgody LightPDF, z wyjątkiem następujących sytuacji :

1. Użytkownik może drukować lub pobierać dla własnego użytku wyciągi materiałów z tej witryny tylko do użytku osobistego i niekomercyjnego.

2. Użytkownik może kopiować materiały z tej witryny w celu przesłania ich poszczególnych stronom trzecim dla ich osobistego użytku, pod warunkiem wskazania tej strony internetowej jako źródła tych informacji.

Odszkodowanie

Niniejszym użytkownik w najszerszym zakresie zwalnia LightPDF. ze wszelkich zobowiązań, kosztów, żądań, przyczyn, szkód i wydatków (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z naruszeniem któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

Zastrzeżenie

Pomimo że zostały podjęte wszystkie środki ostrożności z wyprzedzeniem w celu sprawdzenia dokładności informacji zawartych w niniejszym dokumencie, ani my, ani żadna strona trzecia nie udzielają żadnej gwarancji, ani nie gwarantują dokładności, aktualności, wydajności, kompletności ani przydatności informacji, materiałów i oprogramowania oferowanego na tej stronie w dowolnym celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy i wyraźnie wyłączamy odpowiedzialność za którąkolwiek z takich niedokładności lub błędów w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Użytkownik może korzystać z wszelkich informacji, materiałów lub oprogramowania na tej stronie wyłącznie na własne ryzyko. Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne na tej stronie internetowej spełniają określone wymagania.

Niektóre treści na naszej stronie pochodzą z Internetu i są wyłącznie przeznaczone do wyświetlania. Wszelkie prawa zastrzeżone przez autorów. Jeśli treści naruszają którekolwiek z praw, uprzejmie prosimy o powiadomienie nas na piśmie. Usuniemy wszelkie dokumenty bez wahania czy opóźnienia.

Linki do innych witryn

Nasza usługa może zawierać linki do stron lub usług stron trzecich ¬, które nie są własnością, ani pod kontrolą firmy LightPDF.

Nie posiadamy żadnej kontroli nad treściami, politykami prywatności ani nad praktykami ochrony prywatności żadnych stron trzecich. W związku z tym użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przeglądanie stron internetowych osób trzecich i związanym z tym ryzykiem.

Zalecamy zapoznanie się z warunkami i politykami prywatności stron lub stron trzecich odwiedzanych przez użytkownika.

Pobieranie oprogramowania

LightPDF udostępnia niektóre produkty oprogramowania za pośrednictwem strony internetowej LightPDF. Mimo że pobieranie zmieszczonego na stronie oprogramowania jest w pełni dozwolone, nie wolno go powielać ani rozpowszechniać. Licencja na oprogramowanie podlega przepisom prawa obowiązującym w Chinach oraz prawom obowiązującym w danym kraju.

Znaki towarowe

“LightPDF” jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy LightPDF w Chinach, Shenzhen. Znak towarowy LightPDF jest surowo zabroniony w przypadku jakichkolwiek produktów lub usług, które nie należą do LightPDF, z wyjątkiem naszej uprzedniej pisemnej zgody. W przeciwnym razie będzie to stanowić naruszenie prawa do znaku towarowego i nieuczciwej konkurencji.

Informacje zwrotne

Zawsze doceniamy wszelkie uwagi od naszych użytkowników, czy to są pytania, oczekiwania lub komentarze, zawsze chętnie poznamy nowe sugestie, które mogą nam pomóc poprawić nasze produkty. Jeśli zdecydujesz się przesłać swoje komentarze, pomysły lub wszelkie informacje zwrotne, jednocześnie pozwalasz nam z nich korzystać bez żadnych ograniczeń czy rekompensat.