LightPDF Ochrana Osobních Údajů

Update Date: June 27, 2022
Effective Date: June 27, 2022

Společnost LightPDF (dále jen společně označovaná jako “LightPDF”, “my”, “nás” a “naše”) plně respektuje vaše soukromí. Tyto zásady se týkají zpracování osobních údajů společností LightPDF, která se zavázala chránit soukromí vašich osobních údajů, přičemž usiluje o poskytnutí nejlepších zkušeností uživatelům. Chceme, aby naše webové stránky byly bezpečné a zábavné pro všechny.

Činnosti společnosti LightPDF jsou v souladu s nařízením Evropské Unie o Všeobecné Ochraně Údajů General Data Protection Regulation (GDPR), platným od 25. května 2018. Společnost LightPDF učinila GDPR prioritou a jsme vždy a plně v souladu s požadovaným výsledkem nařízení: ochrana vašeho soukromí a osobních údajů.

1. Jaké údaje sbíráme a jak je používáme?

  • Informace, které nám poskytujete. Pokud se účastníte, získáte přístup k některým z našich služeb, aktivit nebo obsahu online, jako jsou odběry, zpravodaje, průzkumy, soutěže nebo události, získáte přístup k nim, nakupujete je nebo se k nim přihlašujete, získáváme o vás osobní informace, které používáme k poskytování těchto služeb. Může se jednat o údaje včetně vašeho jména, e-mailové adresy, poštovní adresy a telefonního čísla. Budete si moci vybrat, jakým způsobem použijeme vaše informace pro marketingové účely, a své marketingové preference můžete kdykoli aktualizovat.
  • Informace o účtu. Některé z našich online služeb (například sdílení souborů a předplatné softwarových produktů) vyžadují účet chráněný heslem. Údaje, které nám poskytnete při činnostech, jako je například registrace pro váš účet nebo nákup služeb na naší Službě (například celé jméno, e-mailovou adresu a fakturační adresu), shromažďujeme a přidružíme k vašemu účtu.
  • Informace o používání. Shromažďujeme informace o tom, jak využíváte služby, včetně kroků, které podniknete při používání našich služeb (například úpravy, prohlížení a sdílení vašich věcí, změna témat, povolení softwarové licence a přihlašování a odhlášení z vašeho účtu). Tyto informace používáme k vylepšení našich služeb, k vývoji nových služeb a funkcí a k ochraně vaší i ostatních uživatelů LightPDF.
  • Informace o zařízení. Shromažďujeme také informace ze zařízení a o zařízeních, která používáte pro přístup ke Službám. To zahrnuje například IP adresy, systémový jazyk, typ prohlížeče a zařízení, které používáte, verzi našeho softwaru, webovou stránku, kterou jste navštívili před vstupem na naše stránky, a identifikátory přidružené k vašim zařízením. Vaše zařízení (v závislosti na jejich nastavení) mohou také přenášet informace o poloze do Služby.
  • Zprávy o zhroucení a diagnostické informace. Můžeme také shromažďovat diagnostické zprávy, které pomáhají řešit chyby softwaru, odstraňovat významné chyby a zlepšovat celkovou zkušenost uživatelů. Tyto přehledy mohou obsahovat například názvy souborů, hardwarový model, informace o procesech, informace o aplikacích a zařízeních. Abychom shromáždili tyto informace, předem vás požádáme o souhlas.
  • Cookies a další technologie. Používáme technologie, jako jsou cookies, k poskytování, zlepšení, ochraně a propagaci našich Služeb. Například cookies nám pomáhají s věcmi, jako je zapamatování vašeho uživatelského jména pro další návštěvu, pochopení interakce s našimi službami a jejich vylepšení na základě těchto informací. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby nepřijal soubory cookies, což však může omezit vaši schopnost používat Služby.
  • Nahrané Soubory. Některé z našich online/desktopových aplikací vám poskytují bezplatnou službu webhostingu. Pokud chcete, můžete soubory generované těmito aplikacemi nahrát na cloudový server naší společnosti a kdykoli k nim získat přístup. Každý soubor nahraný tímto způsobem může být použit pouze jeho vlastníkem, aniž by k tomuto souboru měl přístup kdokoliv jiný. Zaručujeme bezpečnost všech souborů uložených na našem serveru.
  • E-mailový marketing. K zasílání e-mailů a další komunikace. Transakční: V rámci našich služeb nabízíme našim uživatelům určitá sdělení a aktualizace. Můžeme vám zasílat servisní, marketingová, technická a jiná administrativní sdělení, jako komunikaci o vašem účtu, nabídku služeb, změny ve službách, důležitá upozornění týkající se našich služeb, jako jsou bezpečnostní upozornění a upozornění na podvod. Tuto komunikaci považujeme jako součást našich služeb.

2. Legální zpracování ososbních dat

Vaše osobní data nebudeme sdílet s jinými stranami, s níže uvedenými výjimkami:

2.1. Osobní informace můžeme sdílet s Poskytovateli Služeb. Poskytujeme určité služby a software prostřednictvím poskytovatelů služeb. Můžeme sdílet vaše osobní identifikační údaje s těmito poskytovateli služeb, abychom mohli plnit objednávky, doručovat balíčky, posílat poštovní nebo e-maily, spravovat soutěže nebo losování, spravovat seznamy zákazníků, analyzovat data, poskytovat marketingovou pomoc, zpracovávat kreditní karty a jiné platby, odstraňování problémů a poskytování služeb zákazníkům. Informace o vašich administrativních úkolech budeme sdílet s Poskytovateli Služeb.

2.2. Osobní údaje Uživatele můžeme zveřejnit, pokud je společnost LightPDF povinna zveřejnit nebo sdílet takové osobní údaje za účelem splnění jakýchkoli zákonných povinností nebo za účelem ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti své firmy, jejích zákazníků nebo jiných.

2.3. Vaše osobní údaje můžeme také předávat společnostem, které nám pomáhají provozovat naše podnikání tím, že zpracováváme osobní údaje jménem nás pro výše uvedené účely. Mezi takové společnosti patří poskytovatelé služeb zpracování plateb, poskytovatelé služeb pro analýzu dat, poskytovatelé monitorování a prevence podvodů, poskytovatelé e-mailových služeb, sociální média a další marketingové platformy a poskytovatelé služeb.

2.4. Shromážděné osobní údaje mohou být převedeny společností LightPDF příjemcům, kteří se nacházejí mimo Evropskou Unii, a takové destinace nemusí mít zákony, které chrání osobní údaje Uživatele ve stejném rozsahu jako v Evropské unii. Společnost LightPDF zaručuje, že osobní údaje Uživatele zpracovávané společností LightPDF nebo jejími dodavateli a partnery působícími mimo Evropskou unii jsou bezpečně chráněny a jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo zničení, protiprávnímu zpracování a jakémukoli zpracování, které je v rozporu s cíli stanovenými v tomto Zásady ochrany osobních údajů.

2.5. Pro sledování informací o tom, jak uživatelé používají tento nástroj, můžeme použít sledovací nástroje třetích stran (například Adwords, Bing, bugsplat, Criteo, disqus, fabric, Facebook, FireBase, Flurry, Google Analytics, Hotjar, LinkedIn, Pardot, Quora, JPUSH) produkty a webové stránky, tyto informace budou uloženy na serverech třetích stran. Takové nástroje třetích stran mohou poslat zprávu o analýze dat pro výše uvedený účel společnosti LightPDF.

2.6. Shromážděné informace můžeme ukládat na serverech pronajatých od poskytovatelů serverových služeb třetích stran.

3. Ukládání a zadržování dat

Ovládací prvky uživatele. K vašim osobním údajům můžete přistupovat, měnit je, stahovat a mazat tak, že se přihlásíte do účtu LightPDF a přejdete na stránku nastavení účtu.

Zadržování. Když se u nás přihlásíte k účtu, ponecháme si informace spojené s vaším účtem, a to tak dlouho, dokud bude váš účet existovat, nebo dokud jej budeme potřebovat k poskytování služeb. Pokud odstraníte svůj účet, zahájíme okamžitou smazání těchto informací. Mějte však na paměti, že: (1) může být latence odstraněna z našich serverů a záložního úložiště; a (2) můžeme si tyto informace ponechat v případě potřeby, abychom vyhověli našim právním závazkům, vyřešili spory nebo prosazovali naše dohody. Další informace zůstanou zachovány, dokud nás nepožádáte o smazání.

4. Zabezpečení

Snažíme se chránit osobní údaje, které máme k dispozici. V souladu s GDPR přijmeme vhodná technická a organizační opatření, která pomohou zabránit neoprávněnému přístupu k vašim informacím a zajistí, aby byla data bezpečně uchovávána. Také požadujeme, aby třetí osoby, kterým můžeme předávat osobní údaje, vyžadovaly zavedení vhodných bezpečnostních opatření. Požádáme třetí strany, aby vyplnili dotazníky týkající se zabezpečení dat, abychom si byli jisti, že jsou pro vaše data bezpečným místem.

5. Vaše Právo na Kontrolu a Přístup k Vašim Informacím

Máte kontrolu nad svými osobními informacemi a jejich shromažďováním, používáním a sdílením. Například máte právo:

5.1. Mít přístup k a odebírat data. Kopie Vašich Věcí můžete stáhnout z našeho webu. Můžete nám také požádat o kopii osobních údajů, které jste nám poskytli.

5.2. Měnit nebo upravovat osobní údaje. Účet a obsah obsažený v něm můžete spravovat a některé údaje o profilu můžete upravit také na stránce nastavení účtu.

5.3. Vymazat nebo odstranit všechny nebo některé Vaše Věci na účtu LightPDF. Každý ze souborů, které jste nahráli do svého účtu, můžete odstranit na stránce ‘Moje mapy’.

5.4. Smazat celý účet. Účet LightPDF, stejně jako veškeré informace, které s ním souvisí, můžete smazat na stránce nastavení účtu.

5.5. Odhlásit se od našich informačních bulletinů. Jednoduše klikněte na odkaz “Zrušit odběr” v každém marketingovém e-mailu, který jste obdrželi, aby byla vaše e-mailová adresa smazána z našeho mailingového seznamu.

5.6 Máte právo na odvolání souhlasu Kdykoli jste nám poskytli souhlas s použitím vašich osobních údajů, máte právo kdykoli změnit svůj názor a tento souhlas odvolat.

5.7 Uživatel má právo definovat obecné nebo specifické pokyny týkající se uchovávání, vymazání a používání osobních údajů po jeho smrti.

6. Změny zásad

Pokud se podílíme na reorganizaci, sloučení, akvizici nebo prodeji našich aktiv, vaše informace mohou být v rámci této dohody převedeny. Oznámíme vám (například prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu přidruženou k vašemu účtu) jakoukoli takovou dohodu a zjistíme vaše stanovisko k dané situaci.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času upravit a na našich webových stránkách zveřejnit nejnovější verzi. Pokud změna významně snižuje vaše práva, upozorníme vás.

7. Kontaktujte nás

Máte otázky nebo obavy ohledně společnosti LightPDF, našich služeb a soukromí? Obraťte se na našeho Odborníka na Ochranu Dat. Pokud nebude schopen odpovědět na vaši otázku, máte právo obrátit se na místní orgán pro dohled nad ochranou údajů.