Přijaté Podmínky Používání

Aktualizovaná verze našich Podmínek Služby je účinná od 25. května 2018. Aktualizovanou verzi Podmínek Služby si můžete přečíst zde.

Vítejte v LightPDF. Přístupem na tento web nebo zaškrtnutím “Přečetl/a jsem si a souhlasím s Podmínkami” na stránce plateb souhlasíte s tím, že souhlasíte a budete dodržovat následující podmínky. Společnost LightPDF si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto smluvní podmínky a produkty, služby, ceny a programy uvedené na svých stránkách a rovněž vyhledat veškeré právní a majetkové prostředky za jakékoli porušení těchto podmínek a

Ceny

Služba OCR VIP

Souhlasíte, že budete platit za služby členství OCR. Režim předplatného: 1) Služba OCR je účtována podle počtu stránek. Jakmile zaregistrujete účet, můžete si koupit počet stránek podle potřeby. Po zakoupení můžete přejít na “Centrum členů OCR” pro kontrolu množství stránek, které budou přidány k účtu, který jste použili při nákupu. 2) Použité stránky: Počet použitých stránek se vypočítává podle počtu výstupních stránek spíše než čísla stránek původního souboru. 3) Maximální velikost souboru OCR VIP služby: 30 MB. 4) Rozpoznávání OCR nesplníte, nebudete-li množství zbývajících stránek menší než to, které chcete zpracovat. Nejprve musíte zakoupit stránky a poté využít službu OCR VIP. 5) Doba platnosti: Pro použití stránek, které zakoupíte, není časové omezení. 6) Pravidla pro vrácení peněz: Pamatujte na to, že LightPDF poskytuje 7denní záruku vrácení peněz. Pokud službu OCR VIP, kterou jste zakoupili, nikdy nepoužijete, po udání dostatečných důvodů bude refundace schválena pouze do 7 dnů po zakoupení. Může se stát, že po uplynutí 7 dnů vám peníze již nevrátíme. Doložte doklad o koupi a refundaci vám zašleme. Pokud jste použili službu OCR VIP, bez ohledu na to, kolik stránek jste použili, peníze vám nevrátíme.

Služba LightPDF VIP

Souhlasíte s tím, že zaplatíte za VIP členství LightPDF. Režim předplatného: 1) Platební možnosti pro Light PDF VIP jsou měsíční, čtvrtletní, roční a doživotní. Jakmile si zaregistrujete účet, můžete si koupit službu LightPDF VIP podle svých potřeb. Po nákupu můžete přejít do “LightPDF VIP” a zkontrolovat si informace o účtu. 2) Pravidla vrácení peněz: Pamatujte na to, že LightPDF poskytuje 7denní záruku vrácení peněz. Poskytněte prosím potvrzení o zakoupení se správným zdůvodněním a my vám během 7 dní od nákupu vrátíme peníze. Po uplynutí doby 7 dní vám nebudeme moci vrátit peníze.

V případě nedorozumění upřesňujeme, že uživatelé mohou bezplatně zaregistrovat účet LightPDF a využívat odpovídající služby. Registrovaní klienti mohou využívat bezplatných služeb, které poskytujeme, placené služby, do kterých patří také služba OCR VIP a LightPDF, můžete využívat až po nákupu. A co víc, pokud si zakoupíte určitý typ placené služby, můžete tuto službu využívat spíše než jiné placené služby nebo všechny placené služby.

LightPDF má v budoucnu právo měnit režim odběru, standard, metody a ceny a účtovat poplatky za bezplatnou službu.

Autorská práva

Tato webová stránka a její materiál (včetně, ne však omezeně textů, grafik, log, zvuků a softwaru) je materiálem s autorským právem LightPDF. Všechna práva jsou vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného svolení společnosti LightPDF reprodukována, distribuována nebo přenášena v žádné podobě ani jiným způsobem, včetně kopírování, záznamu nebo jiných elektronických nebo mechanických metod, s výjimkou následujících situací:

1. Smíte si vytisknout nebo stáhnout výňatky na svůj místní pevný disk pouze pro osobní a nekomerční účely.

2. Smíte zkopírovat obsah jedincům třetích stran pro jejich osobní použití pouze za předpokladu, že webovou stránku jako zdroj materiálu.

Odškodnění

Tímto odškodňujete v plném rozsahu společnost LightPDF. od a proti veškerým závazkům, nákladům, nárokům, důvodům, škodám a výdajům (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) vyplývající z jakéhokoli vztahu s vaším porušením některého ustanovení těchto Podmínek.

Odmítnutí odpovědnosti

Ačkoli byla předem učiněna všechna předběžná opatření k ověření přesnosti informací obsažených v tomto dokumentu, ani my, ani třetí strany neposkytujeme žádnou záruku ani záruku přesnosti, včasnosti, výkonu, úplnosti nebo vhodnosti informací, materiálů a softwaru, které se nachází nebo jsou nabízené na těchto stránkách pro jakýkoli konkrétní účel. Berete na vědomí, že takové informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby a výslovně vylučujeme odpovědnost za jakoukoli takovou nepřesnost nebo chybu v nejširším rozsahu povoleném zákonem.

Veškeré informace, materiály nebo software na tomto webu můžete používat zcela na vlastní nebezpečí. Je vaší vlastní odpovědností zajistit, aby všechny produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím této webové stránky splňovaly vaše specifické požadavky.

Některý obsah na naší webové stránce pochází z Internetu a je zde prezentován pouze pro zobrazení. Veškerá práva jsou vyhrazena autory. Pokud tento obsah jakýmkoliv způsobem porušuje jakákoliv vaše práva, kontaktujte nás prosím písemně. Vaše dokumenty bez váhání a prodlení smažeme.

Odkazy na Další Webové stránky

Naše Služba může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které LightPDF. nevlastní nebo nespravuje.

Neneseme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky webových stránek nebo služeb třetích stran. Proto jste při procházení webových stránek třetích stran plně zodpovědní za to, že se setkáte s jakýmikoli riziky.

Vřele vám doporučujeme, abyste si přečetli pravidla používání a zásady ochrany osobních údajů jakýchkoliv webových stránek třetích stran nebo služeb, které navštěvujete.

Stáhnout Software

LightPDF zpřístupňuje určité softwarové produkty prostřednictvím webové stránky LightPDF. Přestože máte možnost stáhnout libovolný software, který je zde uveden, nemáte právo jej reprodukovat nebo dále rozšiřovat. Licence na software se řídí zákony Číny a zákony vaší země.

Ochranné známky

“LightPDF” je registrovaná ochranná známka společnosti LightPDF. v Číně, Shenzhen (Šen-Čen). Je přísně zakázáno používat ochrannou známku společnosti LightPDF na jakémkoli produktu nebo službě, která nepatří společnosti LightPDF, pokud není použita s naším předchozím písemným svolením. V opačném případě se jedná o porušení ochranné známky a nespravedlivou hospodářskou soutěž v rozporu se zákonem.

Zpětná vazba

Vždy oceníme, pokud naši uživatelé mají dotazy, očekávání, či připomínky a vždy se rádi dozvíme o vašich návrzích, které nám pomohou zlepšovat náš software. Pokud se rozhodnete zaslat nám komentáře, nápady nebo připomínky, souhlasíte s tím, že je můžeme bez omezení nebo kompenzace použít.