LightPDF Privacybeleid

Update Date: June 27, 2022
Effective Date: June 27, 2022

LightPDF (hierna collectief genoemd “we”, “ons”, en “onze”) respecteert uw privacy volledig. Dit beleid bedekt het verwerken van persoonlijke data door LightPDF dat toegewijd is aan het beschermen van de privacy van uw persoonlijke informatie, terwijl ook te streven naar het aanbieden van de allerbeste gebruikerservaring. We willen dat onze website veilig en leuk zijn voor iedereen.

De operaties van LightPDF zijn in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie, effectief 25 mei 2018. LightPDF heeft de GDPR een prioriteit gemaakt, en zijn nu en voordien altijd in regel met het vooropgestelde resultaat van de regulatie: de bescherming van uw privacy en persoonlijke data.

1. Welke data verzamelen we en hoe gebruiken we ze?

  • Informatie die u ons aanbiedt. Wanneer u deelneemt aan, toegang krijgt tot, inlogt voor of een aankoop doet van onze diensten, activiteiten of online inhoud zoals abonnementen, nieuwsbrieven, enquêtes, wedstrijden of evenementen, ontvangen we persoonlijke informatie over u die we gebruiken om deze diensten te kunnen aanbieden. Deze kunnen bestaan uit data zoals uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer. U zult kunnen selecteren hoe we uw informatie gebruiken voor marketingdoeleinden en u kunt uw marketingvoorkeuren op elk moment updaten.
  • Accountinformatie. Sommige van onze onlinediensten (zoals bestanden delen en abonnement voor softwareproducten) vereisen een account beschermd met een wachtwoord. We verzamelen, en associëren met uw account, die informatie die u ons bezorgt wanneer u activiteiten uitvoert zoals aanmelden op uw account of aankopen doen van onze Diensten (zoals uw volledige naam, e-mailadres, en facturatieadres).
  • Gebruiksinformatie. We verzamelen informatie in verband met hoe u de Diensten gebruikt, inclusief acties die u onderneemt tijdens het gebruik van onze Diensten (zoals bewerken, bekijken, en delen van Uw Dingen, thema’s veranderen, softwarelicenties activeren, en in- en uitloggen op uw account). We gebruiken die informatie om onze Diensten te verbeteren, nieuwe diensten en functies te ontwikkelen, en u alsook andere LightPDF-gebruikers beter te beschermen.
  • Apparaatinformatie. We verzamelen ook informatie van en over de apparaten die gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. Dit beslaat onder andere dingen zoals IP-adressen, systeemtaal, het typ van browser en apparaat dat u gebruikt, de versie van onze software, de webpagina die u bezocht voordat u naar onze sites kwam, en identificators geassocieerd met uw apparaten. Uw apparaten (afhankelijk van hun instellingen) kunnen ook locatie-informatie uitzenden naar de Diensten.
  • Crashrapporten en diagnostische informatie. We kunnen ook diagnostische rapporten verzamelen om softwarebugs aan te pakken, significante fouten te repareren, en de algemene gebruikerservaring te verbeteren. Deze rapporten kunnen dingen omvatten zoals bestandsnamen, hardwaremodel, procesinformatie, app- en apparaatinformatie. Om deze informatie te verzamelen, vragen we op voorhand uw toestemming.
  • Cookies en andere technologieën. We gebruiken cookies onze onze Diensten aan te bieden, te verbeteren, beschermen en promoten. Bijvoorbeeld, cookies helpen ons met dingen zoals het herinneren van uw gebruikersnaam bij uw volgende bezoek, begrijpen hoe u omgaat met onze Diensten, en ze verbeteren gebaseerd op die informatie. U kunt uw browser instellen om geen cookies te aanvaarden, maar dit kan het gebruik van de Diensten beperken.
  • Geüploadde Bestanden. Sommige van onze online/bureaubladapplicaties bieden u gratis webhostingdiensten. Als u wilt, kan u de bestanden gegenereerd door deze applicaties uploaden op de cloudserver van ons bedrijf en er toegang toe krijgen wanneer u maar wilt. Elk bestand dat u op deze manier uploadt kan enkel door de eigenaar gebruikt worden, terwijl niemand anders er toegang toe heeft. We garanderen de veiligheid van al uw bestanden opgeslagen op onze server.
  • E-mail Marketing. Om e-mails en andere communicaties te verzenden. Transactioneel: Als onderdeel van onze diensten bieden we gebruikers bepaalde communicaties en updates. We zouden je communicaties kunnen toezenden over diensten, marketing, technische en andere zaken, zoals communicaties over je account, onze Dienstenaanbiedingen, veranderingen aan de Diensten en belangrijke meldingen in verband met Diensten, zoals veiligheids- en fraudemeldingen. We beschouwen deze communicaties als onderdeel van onze Diensten aan jou.

2. Legaal verwerken van persoonlijke data

We zullen uw persoonlijke data niet met andere partijen delen behalve zoals hieronder uitgezet:

2.1. We kunnen persoonlijke informatie delen met Dienstverleners. We bieden bepaalde Diensten en Software aan via Dienstverleners. We kunnen uw persoonlijke informatie met zulke Dienstverleners delen om bestellingen te vervullen, pakketten te leveren, post of e-mails te verzenden, competities of wedstrijden te organiseren, klantenlijsten te beheren, data te analyseren, marketingassistentie te bieden, kredietkaarten en andere betalingen te verwerken, de Website te onderhouden, problemen op te lossen, en klantenondersteuning aan te bieden. We delen uw informatie ook met Dienstverleners om onze administratieve taken te vervullen.

2.2. We kunnen persoonlijke data vrijgeven als LightPDF verplicht is om zulke persoonlijke data vrij te geven of delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van haar bedrijf, haar klanten of anderen te beschermen.

2.3. We kunnen uw persoonlijke informatie ook doorgeven aan bedrijven die ons helpen bij het beheren van onze zaak door persoonlijke informatie te verwerken in onze naam voor hierboven vermeldde doeleinden. Zulke bedrijven zijn onder andere betalingssverwerkende diensten, data-analysediensten, fraudemonitoring- en -preventiediensten, e-mailbezorgingsdiensten, sociale media, en andere marketingplatforms en dienstverleners.

2.4. De verzamelde persoonlijke data kan getransfereerd worden door LightPDF naar ontvangers die zich buiten de Europese Unie bevinden en zulke bestemmingen hebben mogelijk geen wetten die de persoonlijke data van Gebruikers op dezelfde manier beschermt als in de Europese Unie. LightPDF verzekert dat de persoonlijk data van de Gebruiker die verwerkt wordt door LightPDF of haar leveranciers en partners die werken buiten de Europese Unie veilig behandeld worden en beschermd zijn tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of vernietiging, onwettige verwerking en alle verwerking die niet consistent is met de doeleinden uitgezet in dit privacybeleid.

2.5. We kunnen trackingtools van derde partijen (zoals Adwords, Bing, bugsplat, Criteo, disqus, fabric, Facebook, FireBase, Flurry, Google Analytics, Hotjar, LinkedIn, Pardot, Quora, JPUSH) gebruiken om informatie bijte houden over hoe gebruikers de producten en websites gebruiken, zulke informatie wordt opgeslagen op servers van derden. Zulke trackingtools van derde partijen kunnen het data-analyserapport doorsturen voor het hierboven vermeldde doel van LightPDF.

2.6. We kunnen de verzamelde informatie opslaan op de servers die geleasd worden van serverdiensten van derde partijen.

3. Opslag en behoud van data

Gebruikerscontrole. U kunt toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie en die aanpassen, downloaden, en verwijderen door in te loggen op uw LightPDF-account en te gaan naar uw accountinstellingenpagina.

Behoud. Wanneer u een account aanmaakt bij ons, behouden we informatie geassocieerd met uw account zolang uw account bestaat of zolang we die nodig hebben om u de Diensten kunnen aan te bieden. Als u uw account verwijdert, zullen we de verwijdering van deze informatie onmiddellijk initiëren. Maar merk a.u.b. op: (1) er kan wat vertraging zijn in het verwijdering van deze informatie van onze servers en back-up-opslag; en (2) we kunnen deze informatie behouden indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, disputen op te lossen, of onze overeenkomsten te handhaven. Andere informatie zal behouden worden totdat u ons vraagt om het te verwijderen.

4. Veiligheid

We zijn toegewijd om het beschermen van de persoonlijke data die we bezitten. In overeenstemming met GDPR nemen we geschikte technische en organisatorische maatregelen om ongeautoriseerde toegang tot uw data te voorkomen en te verzekeren dat data veilig beschermd blijft. We eisen ook dat alle derde partijen waarnaar we persoonlijke data zouden kunnen overbrengen de geschikte beveiligingsmaatregelen in werking hebben gesteld. We vragen derde partijen om Data Security Questionnaires in te vullen zodat we zeker zijn dat ze een veilige plaats zijn voor uw data.

5. Uw Recht op Controle van en Toegang tot Uw Informatie

U hebt controle over uw persoonlijke informatie en hoe die verzameld, gebruikt, en gedeeld wordt. Bijvoorbeeld, u hebt het recht om:

5.1. Toegang te krijgen tot uw data. U kunt kopieën van Uw Dingen downloaden van onze website. U kunt ons ook vragen om een kopie van de persoonlijke data die u ons bezorgde.

5.2. Persoonlijke data te veranderen of corrigeren. U kunt uw account en de inhoud ervan beheren, alsook sommige profieldetails bewerken, in uw accountinstellingen.

5.3. Al of een deel van Uw Dingen te wissen of verwijderen in uw LightPDF-account. U kunt alle bestanden die u uploadde in uw account verwijderen via uw “My Maps”-pagina.

5.4. Uw gehele account te verwijderen. U kunt uw LightPDF-account verwijderen, alsook alle informatie die ermee verband houdt, via uw accountinstellingenpagina.

5.5. Zich af te melden van onze nieuwsbrieven. Klik eenvoudigweg op de link ‘Afmelden’ in elke marketinge-mail die u ontvangt om uw e-mailadres te wissen uit onze mailinglijst.

5.6 Uw toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke data te gebruiken, hebt u ook het recht om uw mening op elk moment te veranderen en die toestemming in te trekken.

5.7 De Gebruiker heeft het recht om algemene of specifieke instructies te definiëren in verband met opslag, verwijdering en gebruik van persoonlijke data na een sterfgeval.

6. Beleidsveranderingen

Als we betrokken zijn bij een herorganisatie, samensmelting, overname, of verkoop van onze vermogens, kan uw informatie getransfereerd worden als onderdeel van die deal. We zullen u op de hoogte brengen (bijvoorbeeld, via een bericht op het e-mailadres geassocieerd met uw account) van enige zulke deal en uw keuzes in dat geval uitzetten.

We zouden van tijd tot tijd dit Privacybeleid kunnen herzien, en zullen de meest recente versie op onze website plaatsen. Als een revisie uw rechten sterk vermindert, zullen we u hierover informeren.

7. Contacteer ons

Hebt u vragen op bedenkingen over LightPDF, onze Diensten, en privacy? Contacteer onze Data Protection Officer. Als zij uw vraag niet kunnen beantwoorden, hebt u het recht om uw lokale toezichthoudende autoriteit van databescherming te contacteren.