LightPDF Användarvillkor

En uppdaterad version av våra användarvillkor träder i kraft den 25:e maj 2018. Du kan läsa de uppdaterade användarvillkoren här.

Välkommen till LightPDF. Genom att komma åt denna webbplats, eller genom att bocka för “Jag har läst och godkänt Villkoren” på betalningssidan, godkänner du att följa och vara bunden av de följande villkoren. LightPDF förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och de produkter, tjänster, priser och program som nämns på dess webbplats när som helst, samt söka alla rättsmedel och i eget kapital för eventuella brott mot dessa villkor och

Prissättning

OCR VIP Tjänst

Du godkänner att du ska betala för OCR-medlemstjänsten. Prenumerationsläge: 1) OCR-tjänsten debiteras enligt antalet sidor. När du har registrerat ditt konto kan du köpa det antal sidor som du är i behov av. Efter inköpet kan du gå till “OCR Medlemscenter” för att kontrollera antalet sidor som kommer att läggas till i kontot du använde för inköpet. 2) Använda sidor: Antalet använda sidor beräknas utifrån antalet utgående sidor i stället för sidnumret på ursprungsfilen. 3)Den maximala filstorleken av OCR VIP-tjänsten: 30 MB. 4) Du kommer inte att kunna genomföra OCR-maskinläsning om antalet sidor kvar är mindre än vad du vill behandla. Då måste du köpa sidorna först och sedan kan du åtnjuta OCR VIP-tjänsten. 5) Giltighetstid: Det finns ingen tidsbegränsning för användningen av de sidor du köper. 6) Återbetalningspolicy: Tänk på att LightPDF ger dig en 7-Dagars Pengarna Tillbaka Garanti. Om du aldrig använder OCR VIP-tjänsten du köpt kommer återbetalningar med lämpliga skäl att godkännas inom 7 dagar efter inköpet. Det kan hända att vi inte kan utfärda återbetalning för inköp som skett för över 7 dagar sedan. Var god ange inköpsbevis så kommer vi att utfärda återbetalningen. Om du har använt OCR VIP-tjänsten, oavsett hur många sidor du har använt, kommer vi inte att återbetala.

LightPDF VIP Tjänst

Du godkänner att du ska betala för LightPDF VIP-medlemskap. Prenumerationsläge: 1) LightPDF VIP har betalningsalternativ för månadsvis, kvartalsvis, årlig och livstid. När du har registrerat ditt konto kan du köpa LightPDF VIP tjänst enligt ditt behov. Efter inköpet kan du gå till “LightPDF VIP” för att kontrollera kontoinformation. 2) Återbetalningspolicy: Tänk på att LightPDF ger dig en 7 dagars pengarna tillbaka garanti. Var god bekräfta ditt inköp, så kommer vi att utfärda återbetalningen med lämpliga skäl inom 7 dagar efter inköpet. Det kan hända att vi inte kan utfärda återbetalningar efter 7 dagar.

Vid missförstånd, anger vi härmed att användare kan registrera LightPDF-konton konstadsfritt och ta del av motsvarande tjänst. Registrerade klienter kan åtnjuta de kostnadsfria tjänsterna som vi erbjuder, men betaltjänster, som inkluderar men är inte begränsat till OCR VIP tjänsten och LightPDF VIP tjänsten, kan endast åtnjutas efter inköp. Vidare, om du köper en viss betaltjänst, kan du endast använda den tjänsten och inte någon annan betaltjänst eller alla betaltjänster.

LightPDF har rätten att ändra sitt prenumerationsläge, standard, metoder och priser och att ta betalt för gratistjänst i framtiden.

Copyright

Denna webbplats och dess material (inklusive men inte begränsat till texter, grafik, logotyper, ljud och programvara) är upphovsmaterialet till LightPDF. Alla rättigheter reserverade.

Ingen del av denna publikation får reproduceras, distribueras eller överföras i någon form eller på något sätt, inklusive fotokopiering, inspelning eller andra elektroniska eller mekaniska metoder utan föregående skriftligt tillstånd från LightPDF, med undantag för följande situationer:

1. Du kan skriva ut eller ladda ner extrakt till en lokal hårddisk för din personliga och icke-kommersiella användning.

2. Du får kopiera innehållet till enskilda tredje parter för eget bruk, men endast om du hänvisar till webbplatsen som materialets källa.

Ersättning

Du befriar härmed i största utsträckning LightPDF från och mot alla skulder, kostnader, krav, orsaker till handlingar, skador och kostnader (inklusive rimliga advokatavgifter) som uppstår på grund av eller på något sätt relaterat till ditt brott mot någon av bestämmelserna i dessa villkor.

Ansvarsfriskrivning

Även om alla försiktighetsåtgärder har tagits i förväg för att verifiera äktheten av informationen häri, ger varken vi eller någon tredje part någon garanti för noggrannhet, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet för informationen, materialen och programvara som finns eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du bekräftar att sådan information och material kan innehålla felaktigheter eller fel och vi utesluter uttryckligen ansvar för något av sådana felaktigheter eller misstag i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Du kan använda all information, material eller programvara på denna webbplats som helt och hållet är på din egen risk. Det är ditt eget ansvar att se till att produkter, tjänster eller information som är tillgängliga via denna webbplats uppfyller dina specifika krav.

Visst innehåll på vår hemsida kommer från Internet, och de presenteras endast exklusivt för visning. Alla rättigheter reserveras av författarna. Kan detta innehåll bryta mot någon av dina rättigheter, vänligen ge oss skriftlig handling på uppdrag. Vi kommer att radera dina dokument utan tvekan och förseningar.

Länkar till Andra Webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredjeparts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av LightPDF.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicies eller praxis från tredjeparts webbplatser eller tjänster. Därför är du helt ansvarig för dig själv när du surfar på webbplatser från tredje part vid eventuella risker.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och integritetspolicyerna för alla tredjeparts webbplatser eller tjänster som du besöker.

Nedladdning av Programvara

LightPDF gör vissa programvaruprodukter tillgängliga via LightPDF-webbplatsen. Även om du är fri att ladda ner någon mjukvara som presenteras där, har du inte rätt att reproducera eller omfördela den. Licensen för programvaran regleras av Kinas lagar och lagarna i ditt land.

Varumärken

“LightPDF” är det registrerade varumärket för LightPDF. i Kina, Shenzhen. LightPDF varumärket är allvarligt förbjudet att användas på någon produkt eller tjänst som inte tillhör LightPDF, såvida den inte används med vårt tidigare skriftliga tillstånd. Annars kommer vi att konstituera varumärkesintrång och illojal konkurrens som strider mot lag.

Återkoppling

Vi värdesätter alltid våra användare om de har några frågor, förväntningar eller kommentarer och är alltid intresserade av att lära oss från dina förslag som kan hjälpa oss att förbättra vår mjukvara. Om du väljer att skicka kommentarer, idéer eller feedback, instämmer du med att vi är fria att använda dem utan några begränsningar eller ersättning till dig.